Ako by mal vyzerať férový výber dieťaťa do škôlky?

Ako by mal vyzerať férový výber dieťaťa do škôlky?

Pravidelne sa mi ozývajú nešťastní rodičia, že ich dieťa nedostalo miesto v škôlke – bez jasného zdôvodnenia prečo. Väčšinou vedenie škôlok argumentuje nedostatkom kapacít.

Áno, nedostatok miest v škôlkach je obrovský problém, ktorý nedávno priznala i ministerka za SNS Lubyová. Chýba nám 1460 miest v škôlkach, aby mohli byť umiestnené všetky päťročné deti. Pritom už od roku 2021 bude škôlka pre deti v tomto veku povinná.

Na rozdiel od tejto vlády to chceme riešiť. V našom programe Bod zlomu navrhujeme dobudovanie kapacít tak, aby mohli byť umiestnené nielen všetky päťročné deti a postupne aj štvorročné a trojročné deti. Takto podľa nás vyzerá skutočná podpora rodín aférový prístup krodičom a ich deťom.

Kým však nie sú dostatočné kapacity, je dôležité, aby rodičia vedeli, na základe čoho sa ich dieťa do škôlky vyberá. Dnes sa totiž rodičia často sťažujú na nespravodlivosť a pocit, že niektoré deti sú uprednostňované naúkor iných.

Túto schôdzu preto do parlamentu predkladám zákon, ktorý zavedie konkrétne, jasné a férové pravidlá pre výber detí do škôlok.

Právo detí získať miesto v škôlke by sa malo bodovať v šiestich kategóriách:
1. Dieťa má trvalý pobyt v obci alebo mestskej časti, kde je škôlka. 6 bodov
2. Vek dieťaťa – čím staršie, tým viac bodov. Maximálny počet 10 bodov.
3. Dieťa má sťaženú sociálnu situáciu. 3 body.
4. Dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 3 body.
5. Dieťa potrebuje celodennú starostlivosť. 2 body
6. Dieťa už má v tej istej škôlke súrodenca. 1 bod.

Pokiaľ budú mať deti zhodný počet bodov, dostane prednosť staršie dieťa. Toto poradie bude pre rodičov verejné dostupné – na webe školy aj informačnej tabuli.

Riešenia pre férové Slovensko pre ženy a rodiny prinášame v Bode zlomu, ktorý si môžete prečítať tu: https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu
Môj fanpage na Facebooku môžete sledovať tu: https://www.facebook.com/SimonaPetrik/
A na kandidátke PS/SPOLU ma môžete voliť ako číslo 9.

Novinky

Zostaňme v kontakte